Αναλυτικό κείμενο – επιστολή με τις προτάσεις του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για πρόσθετα μέτρα στήριξης της οικονομίας παρέδωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου ο εκπρόσωπος του Κινήματος. Στην επιστολή αναγράφονται προτάσεις του Κινήματος για στήριξη της οικονομίας, όχι μόνο για την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και μέτρα τα οποία διαχρονικά μπορούν να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν την οικονομία του νησιού μας.

Οι προτάσεις που καταθέσαμε χθες στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, έχουν καταρτιστεί μετά από σειρά διαδοχικών συναντήσεων με οργανωμένα σύνολα μέσα από τις οποίες καταγράφηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπου και συζητήθηκαν μέτρα που προωθούνται ή προβάλλονται από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εδώ και χρόνια για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Παρά την αναμφισβήτητα δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως πληρώνουμε ακριβά τα λάθη και τις παραλείψεις και αυτής της διακυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική. Εδώ και δεκαετίες καταθέτουμε με συνέπεια προτάσεις για την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου ανάπτυξης. Ήταν αναγκαία μια πολύ μεγαλύτερη απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες τόσο με την εφαρμογή των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που αφορούν τις αξιόπιστες δημόσιες μεταφορές, όσο και την υλοποίηση σχεδίων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες των κατοικιών με ιδιαίτερη φροντίδα στα χαμηλά αμειβόμενα νοικοκυριά.

Καλούμε την Κυβέρνηση έστω και τώρα να εφαρμόσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, σχέδια που να οδηγούν σε αποφασιστική αλλαγή του ενεργοβόρου μοντέλου της παρούσας ενεργειακής πολιτικής.