Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας επισκεφθήκαμε αρχαιολογικούς χώρους της κοινότητας.

Ένα σημείο που ήδη έχει υποδειχθεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει τύχει καθαρισμού και προβολής. Θα πρέπει να καταγραφεί η άμεση αντίδραση από το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων στην Πάφο και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα.

Έχουμε επισκεφθεί και άλλα σημεία όπου υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα που θα πρέπει να γίνει ο κατάλληλος καθαρισμός ανάδειξη και προστασία με μελλοντική προοπτική να δοθούν στους πολίτες για επίσκεψη.