Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (Επαρχίας Λάρνακας) καταγγέλλει την έναρξη εργασιών για την ανάπτυξη οικοπέδων σε περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με την λίμνη Ορόκλινη, η οποία -μετά και από δικές μας ενέργειες- έχει ανακηρυχθεί σε περιοχή Natura και βρίσκεται κάτω από καθεστώς προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη λίμνη Ορόκλινης έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα προστασίας και προβολής. Δυστυχώς –παρά τις αντιδράσεις μας– πριν από λίγα χρόνια είχε ανεγερθεί δίπλα από τη λίμνη ένα πρατήριο πετρελαιοειδών. Παράλληλα όμως έχει απομακρυνθεί –μετά από σκληρές διαμαρτυρίες μας- ένας χώρος υπαίθριας αγοράς και ένα κέντρο διασκέδασης που λειτουργούσε στα όρια της λίμνης.

Με λύπη λοιπόν διαπιστώσαμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουν προχωρήσει διάφορα έργα υποδομής και χωματουργικές εργασίες στα όρια της λίμνης. Διερωτόμαστε πραγματικά τι θα γίνει εάν η περιοχή γεμίσει από κατοικίες. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο βιότοπο και στα διάφορα είδη της πτηνοπανίδας;

Αναμένουμε από τους αρμόδιους να μας δώσουν ικανοποιητικές εξηγήσεις διαφορετικά θα αναγκαστούμε να καταγγείλουμε την υπόθεση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.