ΕΣΟΔΑ:  
Εισφορές  10,600.00
Εκλογική χορηγία  58,003.17
Συνεισφορά υποψηφίων  1,275.00
   
  69,878.17
   
ΕΞΟΔΑ:  
Διαφημίσεις  20,405.12
Διοίκησης & Επικοινωνίας 55,442.51
Συνέδρια / Εκδηλώσεις 21,020.67
Εκτυπώσεις  1,608.58
Ταχυδρομείο 2,483.93
Επιβάρυνση κινήματος για παράβολα 9,500.00
  110,460.81
   
Κάλυψη εξόδων από το Κίνημα -40,582.64