Μετά από δέκα χρόνια αποκλεισμού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7/6/22 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι διαπραγματευτές των χωρών της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την ευρωπαϊκή Οδηγία για τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια. Η αλλαγή της στάσης της γερμανικής κυβέρνησης ήταν το κλειδί για την απεμπλοκή της οδηγίας. Οι ευρωβουλεύτριες που συμμετείχαν είναι οι: Heidi Hautala, Terry Reintke και Katrin Langensiepen μαζί με τις συμβούλους Blanca de Riquer και Herlinde Vanhooydonck.

Οι Ευρωβουλεύτριες που εργάστηκαν για αυτή την οδηγία δηλώνουν ότι είναι ένα πρώτο βήμα προς τα εμπρός, προς την επίτευξη περισσότερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και μια ώθηση για περισσότερη ισότητα των φύλων στη λήψη εταιρικών αποφάσεων. Η συνεχής ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ των φύλων είναι απαράδεκτη.

Επίσης αναφέρουν ότι παρόλο που το Κοινοβούλιο κατάφερε να κλείσει ορισμένα κενά ωστόσο, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι οι στόχοι αυτής της οδηγίας δεν είναι πιο φιλόδοξοι στην πραγματικότητα, 40% των μη εκτελεστικών συμβούλων να είναι υποεκπροσωπούμενου φύλου ή 33% των μη εκτελεστικών και εκτελεστικών διευθυντών μαζί. Εντούτοις θα συνεχίσουν τις προσπάθειες να προχωρήσουν πέρα από το άμεσο μέλλον και να εξετάσουν την εφαρμογή και την πρόοδο στα κράτη μέλη.

Ανέφεραν ότι είναι απογοητευμένες από την αδιαπραγμάτευτη απαίτηση των κρατών μελών να συμπεριλάβουν μια ρήτρα αναστολής αφήνοντας ορισμένα κράτη μέλη χωρίς να χρειάζεται να την εφαρμόσουν. Υποσχέθηκαν όμως ότι θα παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις αυτών των κρατών μελών τα επόμενα χρόνια και θα διασφαλίσουν ότι θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που η πρόοδός τους δεν προχωρήσει όπως αναμένεται. Ως εκ τούτου δεσμεύονται να πιέσουν για περισσότερα όταν η Οδηγία αναθεωρηθεί το 2030.