Σε μια χώρα, όπως η Κύπρος, όπου ο ήλιος και ο αέρας θα μπορούσαν να αποτελούν βασικές πηγές ενέργειας μόνο το 4% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας καλύπτεται από εναλλακτικές πηγές.

Αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας τόσο της παρούσας κυβέρνησης, όσο και των προηγούμενων, είναι η Κύπρος να μην έχει φτάσει στο επιθυμητό ποσοστό χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας του 20% και να είναι αντιμέτωπη με πρόστιμα αλλά και με το νέο χαράτσι της Κομισίον, που θα επωμιστούν οι πολίτες μέσω των λογαριασμών της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση της Κομισίον, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα ανέβει κατά 15%στις χώρες που δεν έχουν επιτύχει τους στόχους για την μείωση των εκπομπών των ρύπων μέχρι και το 2020.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έχουμε κρούσει των κώδωνα του κινδύνου επανειλημμένα. Το 2014 μάλιστα με πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, είχαμε εισηγηθεί την αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, που θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των ρύπων μας με σκοπό και την αξιοποίηση τους μέσω της εμπορίας τους.

Συγκεκριμένα είχαμε εισηγηθεί η Κύπρος να πωλήσει μέρος από τα δικαιώματα ρύπων ώστε με τα έσοδα να προετοιμαστεί μέχρι το 2020, όταν τα κριτήρια θα γίνουν πιο αυστηρά και ενδέχεται εάν δεν γίνουν οι σωστές ενέργειες για μείωση των εκπομπών από τώρα να βρεθούμε στην ανάγκη να αγοράζουμε ρύπους.

Αντ’ αυτού είμαστε αντιμέτωποι με νέο χαράτσι γιατί για ακόμη μια φορά οι εξελίξεις μας πρόλαβαν με αποτέλεσμα οι πολίτες, για μια ακόμη φορά, να επωμιστούν την αδράνεια της κυβέρνησης.

Καλούμε την Κυβέρνηση επιτέλους να στραφεί στην πράσινη ενέργεια και να εκμεταλλευτεί τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.