Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε καταγγείλει την αλαζονική στάση της Κεντρικής Τράπεζας έναντι των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα της Βουλής.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί ως “εχθρική δύναμη” κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και των συμφερόντων της. Τελευταίο επεισόδιο αποτελεί η διαπίστωση ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει σταματήσει να ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για την πορεία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά το γεγονός ότι αυτή αποτελεί νομοθετημένη υποχρέωσή της. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην άρνηση της Κεντρικής Τράπεζας να ανταποκριθεί, ως οφείλει και να ενημερώσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών αναφορικά με το διαχωρισμό των δανείων σε ξένο συνάλλαγμα και ειδικότερα σε ελβετικό φράγκο. 

Ο εμπαιγμός της Βουλής από την Κεντρική Τράπεζα πρέπει να σταματήσει αμέσως. Τεράστια ευθύνη για την κατάσταση αυτή, βαρύνει τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και προσωπικά τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.