Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των χωρών, στο πλαίσιο του παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, μόνο θετικά δεν μπορούν να θεωρηθούν, παρά την όποια άνοδο κατέγραψε στη λίστα των αξιολογούμενων η κυπριακή οικονομία τον τελευταίο χρόνο.

Η οικονομία της χώρας παραμένει σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη ως προς την ανταγωνιστικότητά της, ενώ μάλιστα σε επί μέρους στοιχεία, η κατάταξη μας οδηγεί πολύ πιο κάτω. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η κάκιστη επίδοση στην καινοτομία, αλλά και το ασταθές μακροοικονομικό μέλλον.

Ιδίως το τελευταίο δεδομένο, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το success story του Υπουργείου Οικονομικών, που εδώ και μήνες επιχειρεί να μας πείσει πως η οικονομία καλπάζει. Αυτά όμως συμβαίνουν όταν αντί να σχεδιαστεί με σοβαρότητα ο παραγωγικός προσανατολισμός της χώρας, αυτό που επιζητείται είναι η χρησιμοποίηση μερικών μόνο θετικών δεικτών για προεκλογική χρήση.

Επ’ ευκαιρίας, ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα θέλαμε να επιστήσουμε στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών την προσοχή, καθώς θα είναι εκείνος και οι ακατάσχετες χαρούμενες δηλώσεις του, που θα ευθύνονται για φαινόμενα υπερθέρμανσης της οικονομίας και δημιουργίας νέων μικρών η μεγαλύτερων φουσκών. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του να στηρίξει ενεργά τον προεκλογικό του Προέδρου Αναστασιάδη, ωστόσο θα συστήναμε να είναι πιο φειδωλός στις δηλώσεις του, για το καλό του τόπου.