Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργος Περδίκης έθεσε επιτακτικά ενώπιον της κυβέρνησης το θέμα της  πληθυσμιακής υποβάθμισης της περιοχής της Τηλλυρίας μέσω κοινοβουλευτικής του ερώτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε η κυβέρνηση,  το σύνολο του πληθυσμού των Ελληνοκυπρίων της περιοχής μειώθηκε στο διάστημα 1960-2011 κατά 40%. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της απογραφής του 1960 στα 8 ελληνοκυπριακά και μεικτά χωριά κατοικούσαν 2864 Ελληνοκύπριοι, ενώ με βάση την απογραφή του 2011 αυτοί μειώθηκαν σε 1712. Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή περίοδο μάλιστα, αναφέρουν περαιτέρω μείωση. Σχεδόν ο πληθυσμός της Τηλλυριας μειώθηκε στο μισό.

Αξιοσημείωτο είναι πως για το εξεταζόμενο διάστημα, ο συνολικός πληθυσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας περίπου διπλασιάστηκε.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θεωρούμε μείζον ζήτημα το γεγονός ότι Υπουργείο Οικονομικών δυσκολεύεται να αντιληφθεί τη σημασία που έχει η ερήμωση των ελληνοκυπριακών χωριών της Τηλλυρίας. Επίσης δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Οικονομικών ότι η πληθυσμιακή ανάπτυξη μιας περιοχής και η οικονομία, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η περιοχή πάσχει από έργα ανάπτυξης για τα οποία κύρια υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.