Το Τμήμα Περιβάλλοντος δημοσίευσε χθες την πολυαναμενόμενη Έκθεση Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), με βάση το άρθρο 16 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 μέχρι 2015 (αντίστοιχα άρθρα 6.3 και 6.4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) για την περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές του Δήμου Πέγειας. Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στη σύσκεψη των Υπουργών Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών στις 22/3/2018, για τις αναπτύξεις που αδειοδοτήθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2017 και Μαρτίου 2018, στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών του Δήμου Πέγειας, η οποία εμπίπτει εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ CY4000010) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ CY4000023) Χερσόνησος Ακάμα.

Διαβάζοντας κανείς την έκθεση, το πρώτο πράγμα που παρατηρεί είναι ότι οι κάθε λογής «ειδικοί» (υπουργοί, διευθυντές, προϊστάμενοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες)… έκοψαν και έραψαν τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις τους στα μέτρα της συνέχισης της ανεξελέγκτης ανάπτυξης αντί της διατήρησης του κινδυνεύοντος είδους της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας. Σημειωτέον ότι η μεσογειακή φώκια χαρακτηρίζεται ως το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό στην Κύπρο, την Μεσόγειο και την Ευρώπη, ενώ η περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών Πέγειας στην Χερσόνησο Ακάμα αποτελεί τον τελευταίο βιότοπο αναπαραγωγής του είδους στις περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (καθώς το Ακρωτήρι Λεμεσού και το Κάβο Πύλα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Βρετανικών Βάσεων, ενώ η Γιαλούσα και η Καρπασία βρίσκονται στα κατεχόμενα).

Η έκθεση παρουσιάζει αρκετά και σημαντικά κενά. Το σημαντικότερο από αυτά αφορά το γεγονός ότι η έκθεση αγνοεί πλήρως ότι τα τελευταία δύο χρόνια στις Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας ανεγείρονται επαύλεις σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από τη θάλασσα, μεταξύ των δύο σημαντικότερων και ενεργών σπηλιών αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάνω από την πρόσφατα κηρυχθείσα «Περιοχή Πυρήνα» της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής, όπου (κατά τα άλλα) «απαγορεύεται η αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου του 2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 8 (Προστασία και αειφόρος χρήση των παράκτιων ζωνών), τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν παράκτια ζώνη πλάτους τουλάχιστον 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, στην οποία δεν επιτρέπεται η δόμηση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα άρθρα 10 (Ειδικά παράκτια οικοσυστήματα) και 11 (Παράκτια τοπία) του Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίζουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα προστασίας θαλάσσιων ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη με υψηλή αξία διατήρησης, καθώς και για μοναδικά και αξιόλογα παράκτια τοπία, όπως γεωμορφώματα που περιλαμβάνουν βραχώδεις ακτογραμμές και θαλασσινές σπηλιές.

Ωστόσο, στην έκθεση αναφέρεται ότι στο παρόν στάδιο δεν χρειάζεται γενική επέκταση της υφιστάμενης Ζώνης Προστασίας της Παραλίας εντός της περιοχής μελέτης, πέραν του ορίου που έχει ήδη καθοριστεί από τον αποικιοκρατικό και απαρρχαιωμένο Νόμο περί Προστασίας της Παραλίας του 1934 έως 2011 (το οποίο κυμαίνεται από 30 μέτρα στις τοποθεσίες Κανταρκαστοί-Σπήλιος της Φώκαινας, μέχρι 60 μέτρα στις τοποθεσίες Καφίζης-Μανίκης και 90 μέτρα στις τοποθεσίες Ασπρόβικλα-Πέτρες του Βαθύ). Τέλος, προτείνεται, «όπου είναι εφικτό», και ιδιαίτερα εκεί όπου η Ζώνη Προστασίας της Παραλίας έχει «στενέψει» εξαιτίας της διάβρωσης ή/και πολεοδομικών ρυθμίσεων, να μελετηθεί η δυνατότητα επέκτασης της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στο ανώτατο επιτρεπτό όριο (δηλαδή 100 υάρδες που ισούνται με 91 μέτρα) που καθορίζεται από τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, κυρίως πλησίον των καταφυγίων της μεσογειακής φώκιας.

Λες και μας κάνουν και χάρη δηλαδή… Και όλα αυτά μόλις μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση της «Επισκόπησης της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο», η οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η Κύπρος δεν έχει υπογράψει ούτε επικυρώσει το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου και εισηγείται την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας όπως αυτές προκύπτουν από πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες.

Μόνο που οι «ειδικοί» (υπουργοί, διευθυντές, προϊστάμενοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες)… δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν γνώριζαν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε τις Γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα και τις Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή. Είπαμε, κόβουν και ράβουν στα μέτρα τους και όπως τους βολεύει.

Άγγελος Νικολάου – Φιλελεύθερος 12/04/19