Τον τελευταίο καιρό, γίνεται αρκετός λόγος για τη μείωση της ανεργίας. Για να μπορέσουμε όμως να αντιληφθούμε την πραγματική εικόνα, τόσο στο παγκόσμιο σκηνικό αλλά κυρίως στην περίπτωση της Κύπρου, πρέπει να λάβουμε υπόψη αρκετούς παράγοντες.

Παράγοντες όπως η μετανάστευση, ο τουρισμός και οι συνθήκες εργασίας, επηρεάζουν με το δικό τους τρόπο τα ποσοστά ανεργίας. Αν και στα τελευταία στατιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθυσμός της Κύπρου δείχνει μία γενική άνοδο, εν τούτοις εξακολουθεί να υπάρχει ένα κύμα μετανάστευσης από Κύπριους πολίτες προς άλλες χώρες. Στην πλειοψηφία οι Κύπριες και Κύπριοι που μεταναστεύουν είναι άτομα νεαρής ηλικίας, όπου αναζητούν καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να χάνουμε ως χώρα, μυαλά και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο τουρισμός αποτελεί, για το νησί μας την κύρια οικονομική πηγή, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απασχόληση προσωπικού. Αρκετός κόσμος, χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία, βρίσκει «εποχιακή εργασία» στα διάφορα ξενοδοχεία και εστιατόρια στις παραλιακές κυρίως πόλεις, λόγω της μεγάλης ζήτησης υπηρεσιών. Αυτό δίνει μία ανάσα, χωρίς όμως να λύνει πλήρως το πρόβλημα.

Οι συνθήκες εργασίας αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι στην καταμέτρηση του ποσοστού ανεργίας. Μεγάλος αριθμός του πληθυσμού του νησιού εργάζεται σε εργασίες ημι-απασχόλησης, ή ακόμη και σε εργασίες όπου οι συνθήκες και οι ώρες εργασίας δεν ανταποκρίνονται πλήρως, στις απολαβές των υπαλλήλων. Λόγω της περιόδου οικονομικής κρίσης που πέρασε και συνεχίζει να περνάει η χώρα μας και με τις απαιτήσεις να αυξάνονται, θυσιάζεται η ποιότητα εργασίας σε αρκετούς τομείς. Αυτό επηρεάζει αρκετούς εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δουλειές από βιοποριστική καθαρά ανάγκη, χωρίς να είναι ικανοποιημένοι από τους συναδέλφους τους, τις απολαβές ακόμα ούτε και από την ίδια τη δουλειά.

Σε γενική εικόνα, τα ποσοστά ανεργίας μπορεί να μειώνονται όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περίοδος στην οποία καταμετράται το δείγμα και σε ποιους τομείς παρατηρείται η αύξηση. Για να διατηρηθεί η απασχολησιμότητα και κατ’ επέκταση η μείωση της ανεργίας θα πρέπει να σχηματιστεί μηχανισμός ο οποίος να μπορεί να ελέγχει και να διατηρεί σε σταθερά επίπεδα την ποιότητα εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το κράτος θα ήταν καλό να επενδύσει στον τομέα της εκπαίδευσης ώστε στα σχολεία να γίνεται σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός και να μη στοιβάζονται μυαλά και ικανότητες σε μακρόσυρτες λίστες διορισμών και επιδομάτων ανεργίας. Η επένδυση στην έρευνα σε πολλαπλά επίπεδα είναι αναγκαία έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής εξέλιξη και παραμονή των νεαρών επιστημόνων στη χώρα, κάτι που θα βοηθήσει τη διεύρυνση του φάσματος απασχόλησης των Κυπρίων.

Κύριο μέλημά μας θα έπρεπε να είναι τα ανοίγματα που θα οδηγήσουν το νησί σε εμπρόσθια βήματα και στα οποία υπάρχει ξεκάθαρο, αειφόρο και βιώσιμο όραμα για τους κατοίκους αλλά και για το ίδιο το νησί. 

 

Μαρία Κολά

Γενική Γραμματέας Νεολαίας Οικολόγων