Τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει δέκτες σειράς καταγγελιών για την παρέμβαση που λαμβάνει χώρα στον αυτοκινητόδρομο από τη Ριζοελιά προς την Αγία Νάπα και συγκεκριμένα στο οδικό πράσινο εντός του ενδιάμεσου διαζώματος.

Οι αναφορές περιγράφουν όχι μόνο κλάδεμα των θάμνων (αροδάφνες) σε μη κατάλληλη εποχή, αλλά και με τέτοιο τρόπο που πιθανώς θα καταστρέψει τα φυτά.

Το επιχείρημα ότι ο τρόπος της παρέμβασης συμμορφώνεται με τους όρους του διαγωνισμού,σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί επαρκές, αφού δεν είναι δυνατό να περιγράφεται επαρκώς με μία μόνο παράμετρο, ο τρόπος που θα πρέπει να γίνει η παρέμβαση σε κάθε φυτό, εντός του διαζώματος. Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι και η μεγάλη καθυστέρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η ανάθεση, που ως συνέπεια έχει να διενεργούνται παρεμβάσεις κλαδέματος εν μέσω θέρους.

Καλούμε το Τμήμα Δασών να εποπτεύει ουσιωδώς κάθε σχετική διαδικασία, με πρώτιστο στόχο μεν την οδική ασφάλεια, χωρίς δε, να καταστρέφεται το οδικό πράσινο.