Αντιπροσωπεία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συμμετείχε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ενόψει της εκπόνησης του νέου Τοπικού Σχεδίου για την προστατευόμενη περιοχή του Ακάμα, παρά το γεγονός ότι πιστεύουμε πως η απόφαση για εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου είναι προβληματική, ιδίως καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την υποβάθμιση του μοναδικού αυτού βιότοπου.

Η δημόσια διαβούλευση για τον Ακάμα, πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία ουσιαστικού περιεχομένου, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις και επιρροή των γνωστών συμφερόντων που διαχρονικά επιδιώκουν την εκμετάλλευση της περιοχής.  Από τη συμμετοχή μας στη διαδικασία, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε πως τουλάχιστον στο σκέλος της διατύπωσης θέσεων και προβληματισμών των κατοίκων, η διαδικασία πράγματι λειτούργησε κανονικά.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αντιλαμβανόμαστε ως εξαιρετικά προβληματική την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει στην εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου χωρίς να βασίζεται στο ήδη εκπονημένο Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα που ετοίμασε το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Πέραν της προφανούς οικονομικής ζημίας που δημιουργεί η επιλογή αυτή -αφού αναφερόμαστε σε δουλειά 5 ετών από το Υπουργείο Γεωργίας- αναρωτιόμαστε με ποια άλλη συλλογιστική μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η απόφαση.

Για 5 χρόνια έγιναν πολλές συσκέψεις, χαρτογραφήσεις, καταμετρήσεις, συμβιβασμοί για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κατοίκων αλλά και για να κρατηθούν οι παράμετροι που απαιτούνται από ένα πάρκο ενταγμένο στο Δίκτυο Natura 2000 και να μετουσιωθεί η παραμελημένη Χερσόνησος του Ακάμα στο πλέον οικολογικό στολίδι του νησιού.

Κι όμως όλη αυτή η δουλειά κινδυνεύει να πάει χαμένη.

Εξίσου προβληματική και εκτός λογικής, είναι η μη συμπερίληψη του Δήμου Πέγειας στο συγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο. Υπενθυμίζουμε πως η τουριστική περιοχή του Δήμου Πέγειας είναι ήδη ενταγμένη στο υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Πάφου, αλλά ο υπόλοιπος Δήμος είχε μείνει εκτός, ακριβώς για να ενταχθεί στο τοπικό σχέδιο του Ακάμα. Αυτή τη στιγμή εκπονείται σχέδιο που δεν περιλαμβάνει ούτε την περιοχή Αγίου Γεωργίου (περιοχή όχι μόνο φυσικής ομορφιάς αλλά και αρχαιολογικής σημασίας), ούτε τις περιοχές στην είσοδο της Χερσονήσου, όπως και οι γύρω γεωργικές εκτάσεις. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί προβλήματα τόσο στην ισορροπία των προνοιών του πάρκου Ακάμα όσο και του ιδίου του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου.

Εμείς συμμετείχαμε πάντως στη διαδικασία, αφουγκραστήκαμε τις ανησυχίες και τις ελπίδες των κατοίκων και επηρεαζομένων και ελπίζουμε πως το τελικό Τοπικό Σχέδιο που θα εκπονηθεί θα παντρεύει ομαλά την ανάγκη προστασίας μιας άκρως σημαντικής περιβαλλοντικά περιοχής με την ανάγκη να δοθεί ζωή σε περιοχές που υποφέρουν από την αστυφιλία και την έλλειψη βασικής πολεοδομικής υποδομής (τρεχούμενο νερό, ηλεκτροδότηση, επαρκές οδικό δίκτυο, υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας γκρίζων νερών).

​Σε κάθε περίπτωση, ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών παραμένουμε σε εγρήγορση, αφού είναι γνωστές οι εδώ και χρόνια επιδιώξεις, ορισμένων κύκλων που επιθυμούν την κατά παρέκκλιση έγκριση αναπτύξεων στην προστατευόμενη περιοχή. Για εμάς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, όποια απόφαση ληφθεί, να ευθυγραμμίζεται με το ​εκπονημένο Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα.