Μελετώντας τις δηλώσεις των Κυβερνώντων αλλά και τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών δημόσια σε σχέση με την υλοποίηση της καταγραφής των «όρων αναφοράς» που θα αποτελούν σημαντικό σημείο στην έναρξη αλλά και την πορεία των συνομιλιών για το κυπριακό, διαπιστώνουμε την άμεση εμπλοκή των εγγυητριών δυνάμεων εντός της διαδικασίας.

Το μοτίβο αυτό θυμίζει κατά πολύ την πρόταση Άιντε για “σύμφωνο εφαρμογής της λύσης” που είχε προταθεί για να υπογραφεί από τις εγγυήτριες δυνάμεις και την “ενωμένη κυπριακή δημοκρατία”. Τότε αυτό θα υπογραφόταν μετά την εφαρμογή της συμφωνίας για λύση του Κυπριακού. Πλέον η ανάμιξη των εγγυητριών δυνάμεων αρχίζει από τους όρους αναφοράς, γεγονός που δεν είναι πρωτόγνωρο.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη να μην υποπέσει σε ενδεχόμενους «όρους αναφοράς» οι οποίοι να δίνουν συνεχεία στον εγγυητικό ρόλο της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Βρετανίας μετά τη λύση του Κυπριακού και προετοιμασίας τους εδάφους που θα επιτρέψει έστω και αίτημα για ανανέωση των συμφωνιών εγγυήσεων του 60’, όπως θέλει η Τουρκία.

Ταυτόχρονα, ο κ. Αναστασιάδης οφείλει να έχει συνεχώς υπόψη πως ότι καταγραφεί στους «όρους αναφοράς» θα μετατραπεί σε ένα εγχειρίδιο και εφόσον συμφωνηθεί, τίποτα δεν θα είναι συζητήσιμο. Ίσως το γεγονός αυτό να αποτελέσει κίνητρο για τον Πρόεδρο να εξηγήσει επιτέλους ξεκάθαρα τι είδους λύση θέλει και τι εννοεί με τις αναφορές του σε «αποκεντρωμένη ομοσπονδία». Όταν αυτά εξηγηθούν στον λαό και είναι αποδεκτά, έπειτα θα μπορεί να προχωρήσει στην καταγραφή των όρων αναφοράς.