Η προσπάθεια που έγινε από βουλευτές της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών με την εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος ώστε να διερευνηθούν  οι χρεώσεις της ΑΗΚ είχε στόχο να εξεταστούν οι πιθανές ευθύνες για την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η απάντηση των αρμοδίων ήταν ότι δεν πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δικαιολογούνται οι αυξημένες τιμές. Επίσης μας ενημέρωσαν ότι δεν αναμένεται να υπάρξει μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα για να υπάρξει μείωση πρέπει να πληρούνται συσσωρευτικά  τρεις (3) προϋποθέσεις: ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού, ηλεκτρική διασύνδεση και να έρθει το φυσικό αέριο στην Κύπρο.  Ως Οικολόγοι προσθέτουμε και ένα τέταρτο στοιχείο: Να αποφασίσει η πολιτεία να αναπτύξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι σήμερα η ΑΗΚ έχει πληρώσει  200εκ. τέλος για τους ρύπους. Αναμένεται επίσης να υπάρξουν πρόστιμα από την ΕΕ για παραβίαση οδηγίας για ΑΠΕ. Τα πολλά χρόνια απουσίας οικολογικής ενεργειακής πολιτικής τα πληρώνει σήμερα ο καταναλωτής.