Η ψήφιση ενός νομοθετικού πλαισίου το οποίο να περιλαμβάνει αυστηρότερες πρόνοιες στην εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα πρώην κρατικών αξιωματούχων και υψηλόβαθμων λειτουργών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι αδιαμφισβήτητα αναγκαία.

Είναι κατανοητό για ποιους λόγους αναστάλθηκε η διαδικασία ψήφισης της πρότασης νόμου κατά την αυριανή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη.

Θεωρούμε εντελώς αχρείαστο να σχολιάσουμε περαιτέρω την αναβολή της συζήτησης. Σεβόμαστε τις εντάσεις του Γενικού Εισαγγελέα και ιδιαίτερα την απόφασή του να αποσύρει τους εισαγγελείς απο την τριμερή επιτροπή αξιολόγησης. Εκείνο που τονίζουμε είναι ότι η εν λόγω πρόταση νόμου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα διεκδικήσουμε με νύχια και με δόντια την ψήφιση της.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εισηγείται την πλήρη αφαίρεση εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας από τη σύνθεση της Επιτροπής που θα συσταθεί για τον έλεγχο των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα και προτείνει τη συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Λογιστηρίου και του Διευθυντή του Τμήματος Προσωπικού. Δεν υπάρχει καμία αντισυνταγματικότητα, τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό απο αυτό που είχε ο νόμος τα τελευταία δέκα χρονιά, που εφαρμόζεται – δυστυχώς – χωρίς να πείσει ότι είναι αποτελεσματικό μέτρο κατά της διαφθοράς.