Μπορεί να έχουμε ανοικτούς λογαριασμούς με τον κ. Χάσικο και να έχουμε άγρια στοχοποιηθεί από την εφημερίδα “ΑΛΗΘΕΙΑ”, αλλά στο θέμα της μεμονωμένης κατοικίας, οφείλουμε να υποστηρίξουμε τη θέση του.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κακώς άδειασε τον υπουργό του σε ότι αφορά τη μεμονωμένη κατοικία, προφανώς για να ικανοποιήσει προεκλογικούς σχεδιασμούς.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είχαμε απευθύνει πρόσφατα επιστολή στον Πρόεδρο Αναστασιάδη να στηρίξει την τοποθέτηση του υπουργού Εσωτερικών.

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, βρίσκει πάντα τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα μεγάλα συμφέροντα ανάπτυξης γης.