Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ξέρει να κρίνει θετικά και να ενισχύει το κυβερνητικό έργο όταν αυτό βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση. Δεν εξασκούμε στείρα κριτική, αλλά και δεν είμαστε χειροκροτητές έναντι ανταλλαγμάτων.

Στην περίπτωση του αγωγού EASTMED στηρίζουμε τις προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης και χαιρετίζουμε ως θετική είδηση το γεγονός ότι προχωρεί και πλησιάζει η συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για το πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο που αφορά άμεσα και καθοριστικά την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι Τούρκοι τέτοιου είδους εξελίξεις, αλλάζουν το ισοζύγιο δυνάμεων στην περιοχή και επηρεάζουν τη λύση του Κυπριακού.