Μέσω καταγγελιών του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς, πληροφορηθήκαμε για το ζήτημα της παράνομης απόρριψης οικοδομικών μπαζών και άλλων στερεών υλικών στο χώρο του «κλειστού» λατομείου του Αγίου Σωζόμενου.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, δηλαδή το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς, για την εν λόγω κατάσταση την ευθύνη κυρίως φέρει η λατομευτική εταιρεία,  η οποία συνεχίζει την  δραστηριότητά της, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πλέον τις σχετικές άδειες.

Ταυτόχρονα όμως δε μπορούμε να μην επισημάνουμε τις μεγάλες ευθύνες της Υπηρεσίας Μεταλλείων η οποία παρά τις παρεμβάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς, αλλά και του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την εποπτεία και αποκατάσταση του χώρου. Το ίδιο συμβαίνει και με το Τμήμα Περιβάλλοντος που δεν δίνει κάποια απάντηση για το ζήτημα του καθαρισμού του λατομείου από τα στερεά υλικά που αφήνουν ασυνείδητοι.

Καταφανώς πρόκειται για άλλη μια περίπτωση, κατά την οποία η απουσία της δημόσιας διοίκησης, ή ακόμα χειρότερα, η μη προθυμία της να δράσει βάσει των καθηκόντων της, επιτρέπει την παράνομη δραστηριότητα, που ως συνέπεια έχει τη διαρκή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Θεωρούμε πρωταρχικό να σταματήσει η απόρριψη υλικών στο χώρο του λατομείου και να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας