Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργος Περδίκης με σημερινή του επιστολή ζητά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως εξετάσει το σοβαρό πρόβλημα που έχει εντοπιστεί στη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Ψυχικά Ασθενών.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Γιώργος Περδίκης ανέφερε:

“Δε μπορούμε απλώς να παρατηρούμε με σταυρωμένα τα χέρια τη μη εφαρμογή του Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας του 1997 Νόμου, λόγω της υποστελέχωσης της Επιτροπής. Η καθιέρωση διαδικασιών που να εμπεδώνουν το κράτος πρόνοιας  και ειδικά προς ευαίσθητες κατηγορίες του πληθυσμού, πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Δεν είναι ανεκτή καμιά δικαιολογία για τη μη επαρκή στελέχωση της Επιτροπής, που με τον τρόπο αυτό καθίσταται ουσιαστικά μη λειτουργική”.