Μία από τις πειθαρχικές έρευνες που κληρονόμησε από το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος είναι η πειθαρχική έρευνα εναντίον της προϊσταμένης του Λογιστηρίου.

Αιτία αποτέλεσε, σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση της οποίας έτυχε η Βουλή, η καθυστέρηση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού που στάλθηκαν στη Βουλή με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση! Βεβαίως, όπως προκύπτει μέσα από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, ευθύνες για το μπάχαλο που δημιουργήθηκε φέρουν και λειτουργοί του υπουργείου Ενέργειας. Η απάντηση του ΚΟΤ για τη σχετική ενημέρωση της Βουλής στάλθηκε στις 28/10/2018 προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Ενέργειας Στέλιο Χειμώνα, αλλά το υπουργείο χρειάστηκε σχεδόν τρεις μήνες για να κοινοποιήσει την απάντηση του ΚΟΤ στη Βουλή, συγκεκριμένα στις 11/1/2019. Προφανώς, ξεχάστηκε η απαντητική επιστολή του ΚΟΤ στα συρτάρια λειτουργών του υπουργείου, όπως ξεχάστηκαν και τα έγγραφα για το χαλλούμι.

Ειδικότερα, στις 23/7/2018 ο βουλευτής Γιώργος Περδίκης κάλεσε με επιστολή του, μέσω της κοινοβουλευτικής οδού, τον πολιτικό προϊστάμενο του ΚΟΤ και υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη να ενημερώσει τη Βουλή για τους λόγους που οι οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΤ για το έτος 2014 κατατέθηκαν στη Βουλή στις 9/3/2018. Όπως συνάγεται από το σχετικό σημείωμα του υπουργείου, οι συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ στις 18/10/2016 και υπογράφηκαν από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οργανισμού στις 9/10/2017. Ακολούθως, στάλθηκαν στο υπουργείο Ενέργειας στις 27/11/2017. Στη συνέχεια, το υπουργείο χρειάστηκε έξι μήνες για να προωθήσει τις συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις στη Βουλή για έλεγχο και ψήφιση.

Η απαντητική επιστολή του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη στάλθηκε στη Βουλή μέσω του γενικού διευθυντή του υπουργείου του πέντε μήνες μετά από την υποβολή της ερώτησης του κ. Περδίκη και, συγκεκριμένα, στις 11/1/2019, όπου επισυνάπτεται η απάντηση που έδωσε στο υπουργείο ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΚΟΤ Μαρίνος Μενελάου, η οποία φέρει ημερομηνία 26/10/2018. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Όσον αφορά την καθυστέρηση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του 2014 από το δ.σ. του ΚΟΤ, αυτή οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση υποβολής των τελικών λογαριασμών από την προϊσταμένη του Λογιστηρίου, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας του Οργανισμού, έχει την αποκλειστική ευθύνη της εμπρόθεσμης ετοιμασίας και υποβολής τους στο διοικητικό συμβούλιο. Περαιτέρω, αναφέρεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τον νόμο, έλαβε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων διοικητικής έρευνας και πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον της συγκεκριμένης λειτουργού. Στην επιστολή Λακκοτρύπη προς τη Βουλή δεν αναφέρεται κατά πόσο ολοκληρώθηκε η πειθαρχική έρευνα και, εαν ναι, ποια ήταν η έκβασή της.

Μιχάλης Χατζηστυλιανού – philenews.com