Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει ξεκινήσει διαδικασία εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Λευκάρων – Λυθροδόντα.

Επ’ αυτού, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης έχει αποστείλει επιστολή προς τον κ. Κώστα Κωνσταντίνου, διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, στην οποία εκφράζεται η διαφωνία των Οικολόγων στη δημιουργία λατομικής ζώνης σε περιοχές που είναι εντός ή πλησίον δασικών περιοχών ή περιοχών προστασίας της φύσης ή των πουλιών. Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες που έχουν προταθεί, δυστυχώς εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Επιπλέον αναμένεται η εγγραφή του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος με πρωτοβουλία του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας Λάρνακας του Κινήματος κ. Γιώργος Χαραλάμπους δήλωσε τα εξής: Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν συμφωνεί στην υλοποίηση των σχεδίων για δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην περιοχή μεταξύ Λυθροδόντα -Δελίκηπου και Λευκάρων. Θα εργαστούμε με τους επηρεαζόμενους κατοίκους και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις για να αποτρέψουμε εάν τέτοιο ενδεχόμενο. Αναμένουμε ότι η ένσταση μας, η οποία υποβλήθηκε έγκαιρα στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, θα τύχει της δέουσας αξιολόγησης προς αποτροπή ενδεχόμενης περιβαλλοντικής παρέμβασης.”.