Η απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να απολύσει δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, με λόγο απόλυσης ότι το κατοχικό καθεστώς δεν επιθυμεί τη συνέχιση της υπηρεσίας τους, κρίνεται τουλάχιστον ως απαράδεκτη.

Ως φαίνεται, πέραν από απαράδεκτη είναι και παράνομη, καθώς ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστας Κληρίδης με γνωμάτευσή του αναφέρει σύμφωνα με την πληροφορίες μας, ότι η απόλυση έγινε για λόγο που δεν περιλαμβάνεται στους λόγους που αναφέρονται στον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταδικάζει την απόφαση, όχι μόνο γιατί αυτή ενδέχεται να είναι παράνομη, αλλά και επειδή ο λόγος που αναφέρεται ως αιτία απόλυσης στέλνει ένα μήνυμα που προκαλεί ερωτήματα αλλά και έχει και προεκτάσεις που αφορούν το Κυπριακό πρόβλημα.

Τα γεγονότα, τα οποία γνωστοποιήθηκαν και στο Υπουργικό Συμβούλιο και που αφορούν την απόλυση των δύο εκπαιδευτικών λειτουργών, χρήζουν άμεσης διερεύνησης, αλλά πρώτιστα χρειάζεται να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος τους. Καλούμε την Κυβέρνηση να θέσει το θέμα αυτό σε προτεραιότητα και να προβεί στα δέοντα διαβήματα το ταχύτερο δυνατόν.