Το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα υπάλληλο της ΑΗΚ, αναγκάζει σήμερα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας να καλεί σε έλεγχο των ανυψωτικών καλαθοφόρων οχημάτων. Όπως αναφέρει, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά ο ανυψωτικός εξοπλισμός των καλαθοφόρων οχημάτων που διατίθεται προς χρήση.

Αρχές Μαρτίου, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δια του Προέδρου του και Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη έθεσε το θέμα αυτό στη Βουλή, στη βάση πληροφοριών ότι αυτά τυγχάνουν τεχνικού ελέγχου ως οχήματα αλλά όχι ως αναβατόρια.

Ταυτόχρονα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, τέθηκε και το θέμα των χειριστών τους, οι οποίοι φαίνεται να μην τυγχάνουν ιδιαίτερης εκπαίδευσης ή αδειοδότησης ως χειριστές ανυψωτικών οχημάτων ή αναβατορίων, όπως συμβαίνει με τους τους χειριστές γερανών, οι οποίοι μπορεί να έχουν και μικρότερο ύψος από τα ανυψωτικά μηχανήματα.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλούμε άμεσα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Τμήματα να φροντίσουν ώστε ενταχθούν στους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που γίνονται σε ανυψωτικά οχήματα, έλεγχοι και επιθεωρήσεις για το μέρος εκείνο του οχήματος που ανυψώνεται κατά την διάρκεια χρήσης του. Ταυτόχρονα, πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη η κατάρτιση των χειριστών τέτοιων οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά όπως το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα.