Παρά τις αντιδράσεις από τον ίδιο το δημοσιογραφικό κόσμο ενάντια στην υιοθέτηση του λεγόμενου γλωσσαρίου συμφιλίωσης, φαίνεται ότι η εμμονή προς υλοποίηση του παραμένει αμείωτη.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι υπέρ των μέτρων για τη συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές κοινότητες και θρησκευτικές ομάδες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό έχουμε εισηγηθεί συγκεκριμένα μετρά ακόμα και προτάσεις νόμου ώστε να προωθείται η έννοια της συμφιλίωσης και της συνύπαρξης.

Ταυτόχρονα όμως, δεν μπορεί να αποδεχθεί ενδεχόμενη παραχάραξη ιστορικών γεγονότων μέσω του γλωσσαρίου το οποίο θα δοθεί στους δημοσιογράφους. Δεν μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτό μέσα από αυτό το γλωσσάρι αυτό να αποκτήσουν νομιμοποίηση οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς νομιμότητας και των διεθνώς αναγνωρισμένων Αρχών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως έχουμε τονίσει ξανά, δεν μπορεί κανένας κώδικας δεοντολογίας να διαγράψει τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για το κυπριακό και τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκιά στην Κύπρο κοκ.

Η επιμονή ορισμένων για την δημιουργία αυτού του γλωσσαρίου, την ώρα που δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη πλείστων εκ των δημοσιογράφων που έχουν ήδη εκφράσει την δυσαρέσκειά τους απέναντι στο εγχείρημα αυτό, μόνο ως κατακριτέα και ανεπίτρεπτη μπορεί να χαρακτηριστεί.