Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, πεπαλαιωμένη μονάδα παραγωγής ασφάλτου η οποία λειτουργεί παράνομα και χωρίς να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, προκαλεί βαριές συνθήκες οχληρίας στην περιοχή της κοινότητας Παρεκλησιά της επαρχίας Λεμεσού.

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής διαμαρτύρονται γιατί δεν λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού του θορύβου.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργος Περδίκης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Αδάμο Αδάμου, ζητεί όπως εγγραφεί ως αυτεπάγγελτο θέμα της Επιτροπής το θέμα της «οχληρίας που δημιουργείται από την λειτουργία μονάδας ασφάλτου στην Παρεκκλησιά».

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ελπίζουμε πως θα παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για μετριασμό της οχληρίας και αναστάτωσης που προκαλείται στους κατοίκους και τους εργαζόμενους  γειτονικών εγκαταστάσεων.

Δυστυχώς τα ασφαλτικά εργοστάσια έχουν μετατραπεί σε μάστιγα για τους κατοίκους (π.χ. Δάλι) ή για το περιβάλλον (π.χ. Πυργά). Η Κυβέρνηση πρέπει να βρει λύση.

0002