Όπως δείχνουν όλες σχεδόν οι δημοσκοπήσεις είμαστε πολύ κοντά στον στόχο μας. Τουλάχιστον δύο δημοσκοπήσεις μας δείχνουν να είμαστε σε απόσταση 1% από την 6η έδρα. Μπορούμε.

Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είχαμε πολύ μεγάλα περιθώρια συσπείρωσης αλλά και προσέλκυσης νέων ψηφοφόρων.

Ναι, μπορούμε να έχουμε τον πρώτο Οικολόγο ευρωβουλευτή. Ούτε ακροδεξιά, ούτε κατεστημένο, με το πράσινο πάμε μπροστά. 

Η κάρτα της Cypronetwork:

Capture

Η κάρτα της έρευνεας του πανεπιστημίου Neapolis: 

Capture2