Πέραν των μισών πολιτογραφήσεων, που τόσο απλόχερα έδωσε η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, έγιναν με παράνομες διαδικασίες, όπως αναφέρει και το πόρισμα «Νικολάτου». Ένα πόρισμα που φαίνεται να  αφήνει – για ακόμη μια φορά – εκτεθειμένη την Κυβέρνηση και όλους όσοι ήταν εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων».

Εμπλεκόμενοι ήταν και οι νυν Γενικός και Βοηθός Εισαγγελέας, οι οποίοι είχαν άμεσα σχέση με το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων – ως υπουργοί της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. Γι’ αυτό έχουμε ετοιμάσει, σε συνεργασία με το ΔΗΚΟ και το ΑΚΕΛ, προσχέδιο Απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα θέματα που αφορούν και προκύπτουν από το ασυμβίβαστο των δυο πρώην υπουργών της Κυβέρνησης Αναστασιάδη σε σχέση με την αξιολόγηση του ενδιάμεσου πορίσματος της Επιτροπής Νικολάτου.

Από την πλευρά μας, ζητούμε άμεσα το πόρισμα να κατατεθεί στη Βουλή, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος (Ιβ) του Περί Ερευνητικών Επίτροπων Νομό (ΚΕΦ.44) το «κείμενο της έκθεσης υποβάλλεται και στον Προέδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων». Ταυτόχρονα πρέπει το πόρισμα να παραδοθεί και στον Γενικό Ελεγκτή καθώς ο Γενικός και ο Βοηθός Εισαγγελέας, δεν μπορούν να αξιολογήσουν το πόρισμα ως άμεσα εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων.

Περιμένουμε από τον Πρόεδρο της Βουλής να ζητήσει από τον κ. Νικολάτο να ακολουθήσει τη νομοθεσία και να καταθέσει στη Βουλή το ενδιάμεσο πόρισμα, αμέσως.