Με την τελευταία απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Κοινοβουλευτικό Ερώτημα της Βουλεύτριας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, αναφορικά με την διοικητική έρευνα για την διερεύνηση καταγγελιών για επεμβάσεις σε Τ/κ περιουσίες, καθίσταται σαφές ότι ο κ. Νίκος Νουρής επιχειρεί την κοινοβουλευτική συσκότιση. Συγκεκριμένα, στο αίτημα της Βουλεύτριας του Κινήματος Οικολόγων, για ενημέρωση σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας ή την προώθηση του εν λόγω πορίσματος στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο συνταγματικά κατοχυρωμένος, κοινοβουλευτικός έλεγχος, το Υπουργείο Εσωτερικών, επικαλούμενο σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αρνείται την οποιαδήποτε παροχή πληροφόρησης.

Επιπρόσθετα, αυτό έρχεται σε συνέχεια της υφιστάμενης προσπάθειας του Υπουργείου Εσωτερικών να εμποδίσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και να παρέχει πληροφόρηση στο κοινό σχετικά με σοβαρά ζητήματα, για τα οποία ελέγχεται η εκτελεστική εξουσία. Χαρακτηριστικά, σε θέματα για τα οποία ζητούνται πληροφορίες, όπως είναι οι πολιτογραφήσεις και οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρόσωπα που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά διαβαθμίζοντας τα έγγραφα, ως εμπιστευτικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να μην αναρτώνται δημόσια και να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη της βουλής.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά, και στη βάση των κείμενων νομοθεσιών για το «Δικαίωμα Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα» και την υποχρέωση «Κατάθεσης Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές», η Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έχει αποστείλει, σήμερα, προς την Πρόεδρο της Βουλής, κα Αννίτα Δημητρίου, επιστολή με την οποία εισηγείται την λήψη νομικής γνωμάτευσης, επί του ζητήματος αυτού, προκειμένου να διασαφηνιστεί αν οι πρακτικές αυτές είναι σύννομες.

Στο κράτος της Κύπρου οι συνταγματικές ιδιαιτερότητες και η, εγγενώς, δυσανάλογη ισχύς των μηχανισμών ελέγχου,  να ασκήσουν ανεξάρτητα και αποτελεσματικά τις εξουσίες τους, προς την εκτελεστική εξουσία, είναι αξιοσημείωτες. Συνεπώς, είναι κρίσιμο για την διαφανή λειτουργία του πολιτεύματος και την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στη λειτουργία του κράτους, οι μηχανισμοί εξισορρόπησης και αλληλοελέγχου των εξουσιών, να προστατεύονται. Ακριβώς αυτό αποσκοπεί να υπηρετήσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, και ως Κίνημα θα συνεχίσουμε σθεναρά την κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού.