Η οικονομική κρίση – που έφερε μαζί της η πανδημία του κορωνοϊού – έχει αβέβαιο τέλος. Οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι αυτοεργοδοτούμενοι έχουν πληγεί σοβαρά και με το μέλλον τους να σκιαγραφείται αβέβαιο. Πολλοί από αυτούς είναι δανειολήπτες που είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται ή να μηδενίζονται.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τασσόμαστε στο πλάι των ταλαιπωρημένων, από τη τραπεζική αυθαιρεσία, δανειοληπτών. Καλούμε την Κυβέρνηση, τις τράπεζες και τις εταιρείες όπως παρατείνουν τη διαδικασία αναστολής των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πέραν τούτου, με την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε ελέω κορωνοϊού, κρίνεται επιτακτική ανάγκη όπως γίνει επανεξέταση των όρων του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ. Άτομα τα οποία εγκρίθηκαν στο σχέδιο και είχαν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τώρα με τη μείωση των εισοδημάτων τους, πιθανόν να μην μπορούν να αποπληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί στο δάνειό τους. Είναι σχήμα οξύμωρο να έχει ανασταλεί η καταβολή των δόσεων των δανείων και όσοι εντάχθηκαν στο ΕΣΤΙΑ να κληθούν να πληρώνουν από τον Αύγουστο δόσεις δανείων.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητούμε πέραν της χαλάρωσης των όρων για την ένταξη επιπλέον δανειοληπτών στο σχέδιο στήριξης δόσεων – που υλοποιήθηκε – και την καθολική ένταξη των δανειοληπτών στο σχέδιο αναστολής δόσεων, πρακτική που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.