Δεδομένης της απουσίας επίσημης ενημέρωσης μετά τη σύσκεψη τεχνοκρατών που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Γεωργίας, πληροφορούμαστε από τον Τύπο για όσα ελέχθησαν. Μαθαίνουμε λοιπόν, πως υπήρξε ενημέρωση προς τον Υπουργό σχετικά με τους κινδύνους για την προστασία της περιοχής, που οι κατασκευές προκαλούν.

Ταυτόχρονα όμως μαθαίνουμε για «καθησυχαστικές» αναφορές από μεριάς εμπλεκομένων φορέων, που έκαναν λόγο για δυνατότητα διατήρησης της βιοποικιλότητας, παρά την ανάπτυξη των οικοδομών.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε την ανησυχία μας πως το ζήτημα γίνεται αντιληπτό από την πολιτική ηγεσία, μόνο υπό την απειλή των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Εμείς θεωρούμε πως αυτή η παράμετρος, είναι μεν σημαντική, αλλά όχι η βασικότερη. Εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να θέτουμε την προστασία του μοναδικού φυσικού πλούτου της Κύπρου σε πρώτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε πως είναι αναγκαία η θεσμική ενημέρωση από τον κ. Καδή, σχετικά με το περιεχόμενο της σύσκεψης.

Από τη μεριά μας επαναλαμβάνουμε πως θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος το καθεστώς υπό το οποίο έγινε η αλλαγή των ζωνών γης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξεταστεί κάθε παράβαση της κείμενη νομοθεσίας και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις, που φτάνουν μέχρι την κατεδάφιση των κτιρίων. Η προστασία του περιβάλλοντος αδιαπραγμάτευτα μπαίνει πάνω από τα κέρδη των ιδιωτών. 

Πρώτη και κύρια απαιτούμενη δράση από την κυβέρνηση είναι η κήρυξη της περιοχής σε λευκή ζώνη, ώστε να σταματήσει η έκδοση νέων αδειών οικοδομής για το απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται για να παρθούν οι κατάλληλες διορθωτικές αποφάσεις.