Το τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνησή εχθές ενώπιον της επιτροπής υγείας της Βουλής, μόνο ως ατυχής μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ουσιαστικά προνοεί ώστε όσοι εκ των διορισθέντων μελών του ΔΣ δεν πληρούσαν τα αναγκαία από την νομοθεσία κριτήρια, να παραμείνουν στις θέσεις τους, με αυτήν την εκ των υστέρων ρύθμιση.

Μάλιστα υπάρχουν μέλη που δεν προσκόμισαν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων τους και της ιδιότητας τους ως μέλη του ΔΣ του οργανισμού υγείας.

Ως Κίνημα Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών κρίνουμε ως μονόδρομο την ανάγκη παραίτησης όλων εκείνων των μελών που έχουν διοριστεί κατά παράβαση των όρων του νόμου.

Δεν είναι ανεκτό, ειδικά στον πολύπαθο χώρο της υγείας να υπάρχουν υπόνοιες για την καταλληλόλητα αρμοδίων προσώπων.