Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας εκφράζει βαθιά ανησυχία για την έναρξη εργασιών για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή Σολέας και συγκεκριμένα στην κοινότητα Φλάσου στην τοποθεσία Καλοκαιρινό. Η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει εντός της Γεωργικής ζώνης (Γ3) με φυσική δάσωση από πυκνά πεύκα. 

Κατόπιν επίσκεψης διαπιστώσαμε του λόγω το αληθές. Η εκχέρσωση είναι γεγονός, καθώς έχουν προηγηθεί εκσκαφές, χωματουργικές εργασίες και επιχωματώσεις. Από αυτή τη κατάσταση έχουν επηρεαστεί και θα επηρεαστούν τουλάχιστον πέρα των 500 υγιέστατων πεύκων.

Τέτοια περιστατικά προκαλούν την έντονη ανησυχία μας. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος ιδιαίτερα σε ζώνες υψηλής φυσικής αξίας είναι απαράδεκτες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται επιτρεπτές.

Μας στεναχωρεί ιδιαίτερα η πληροφορία ότι στο έργο εμπλέκεται η Μητρόπολη Μόρφου.

Καλούμε τους αρμόδιους να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να τερματιστούν οι οποιεσδήποτε εργασίες επηρεάζουν και καταστρέφουν την περιοχή αλλά και το φυσικό περιβάλλον. 

Σολέα 6Σολέα 6Σολέα 6Σολέα 6