Στις εκάστοτε Μητροπόλεις, βρίσκεται πλέον η ευθύνη συντήρησης των εκκλησιαστικών μνημείων Β΄ Πίνακα και όχι στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων μεριμνά μόνο για τον καθαρισμό και την ευπρέπεια των Μνημείων, ενέργειες τις οποίες μέχρι σήμερα συνήθως ανελάμβαναν  οι κατά τόπου εκκλησιαστικές αρχές.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με τη νέα του πολιτική, ενημέρωσε όλες οι Μητροπόλεις, ώστε να αναλαμβάνονται κάποιες προκαταρκτικές εργασίες από το τεχνικό τους τμήμα ή με ανάθεση υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών. Στην παρούσα όμως φάση, αναμένεται από τις Μητροπόλεις να καταθέσουν τις προτεραιότητές τους!

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε επικίνδυνο  το νέο αυτό σχέδιο για τη συντήρηση και αποκατάσταση των εκκλησιαστικών μνημείων. Άραγε ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία οι Μητροπόλεις θα κάνουν την «αξιολόγηση προτεραιοτήτων»; Άραγε ποια μνημεία θα επιλέξουν να συντηρήσουν οι Μητροπόλεις; Αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο, αυτά που έχουν μεγαλύτερη αρχαιολογική αξία ή αυτά που θα επιλέξουν με βάση τα δικά τους κριτήρια π.χ. επισκεψιμότητα.

Τα πιο πάνω απορρέουν από απαντητική επιστολή της υπουργού Μεταφορών κ. Βασιλικής Αναστασιάδου, σε ερώτηση του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργου Περδίκη.

Ο κ. Περδίκης ρωτούσε την υπουργό για τις ενέργειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων αναφορικά με το μοναστήρι του Αγίου Σάββα Καρόνου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας Πάφου, το οποίο κινδυνεύει με κατάρρευση ενώ ο κοινοτάρχης του χωριού απηύθυνε έκκληση στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ώστε να προβεί αμέσως σε ενέργειες.

Παρά το γεγονός πως το μοναστήρι απαλλοτριώθηκε πριν από χρόνια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για σκοπούς αναστήλωσης και συντήρησης, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.

Ελπίζουμε να μην ανακαλυφθεί και σε αυτή την περίπτωση ότι υπάρχει «συνταγματικό κώλυμα», όπως στην περίπτωση της Γεροσκήπου.