Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, μεταβαίνει την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στο Βερολίνο, για να συμμετάσχει στην 22η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EUFORES). Θέμα της συνάντησης του Οργανισμού θα είναι η κλιματική και ενεργειακή κρίση και την ταχύτερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή απόδοση 2022.

Τη συνάντηση φιλοξενεί η Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας, στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2022.

Στη Συνάντηση θα συμμετάσχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των είκοσι επτά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών κυβερνήσεων, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνάντησης, θα συζητηθούν θέματα, όπως η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, το Σχέδιο REPowerEU, τρόποι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής κρίσης, η ενεργειακή μετάβαση στους τομείς της θέρμανσης, της ψύξης και του ηλεκτρισμού, τρόποι ταχύτερης μετάβασης στις ΑΠΕ και σταδιακής κατάργησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, καθώς και οι επιπτώσεις στην ενεργειακή μετάβαση συνεπεία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.