Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου έδωσε στη δημοσιότητα έρευνα η οποία με έτος αναφοράς το 2017 τοποθετεί 205.000 συμπολίτες μας ως άτομα που βρίσκονταν σε Κίνδυνο Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό. Σε ποσοστό πληθυσμού ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί με 23,9%.

Είναι γεγονός ότι οι εν λόγω αριθμοί παρουσιάζουν μεν βελτίωση, όμως αυτή σίγουρα δεν αντανακλά το success story που παρουσιάζει η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά μια αδύναμη, αμφίβολη και αμφιλεγόμενη βελτίωση των κοινωνικών δεικτών. Μάλλον οι αριθμοί καταδεικνύουν στασιμότητα των κοινωνικών δεικτών, εφόσον βρίσκονται κοντά σε αυτούς των προηγούμενων ετών.

Η εικόνα μιας οικονομίας που βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα ανάπτυξης  όπως η Κυβέρνηση παρουσιάζει φαίνεται ότι έχει μια σκοτεινή πτυχή. Η δήθεν συρρίκνωση της ανεργίας αποτελεί ένα τέχνασμα, καθώς η εργασία με μισθό πείνας , ή περιστασιακή εργασία, δεν μειώνει την φτώχια, ούτε αποφέρει οικονομική ισότητα.   

Ειδικά για τις πολύ ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, η μείωση είναι σχεδόν αμελητέα, καθώς το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε Κίνδυνο Φτώχιας έχει μεταβληθεί μόνο κατά 0,3%. Το ποσοστό δε του πληθυσμού που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούσε για παράδειγμα να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνεια του ή δεν μπορούσε να έχει τον χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, ή να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη έχει μειωθεί μόλις κατά 1,3%. Που είναι λοιπόν η αλματώδης ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση; 

Δυστυχώς οι αριθμοί καταδεικνύουν την πραγματική εικόνα και όσον αφορά την οικονομική ανισότητα, την εργασία στην συνολική δυνατότητα ενός ενήλικα, αλλά και ευρύτερα των συνανθρώπων μας που στερούνται βασικό για την επιβίωση τους εισόδημα.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εμμένει ότι πρέπει να υιοθετηθεί αμέσως το πάγιο αίτημα των Οικολόγων και για τον εθνικό κατώτατο μισθό και για το για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, όχι όμως υπό την μορφή εξαγγελίας, αλλά επί του πρακτέου. Η ενίσχυση των κοινωνικών παροχών για τα άτομα με αναπηρίες, για μονογονιούς, πολύτεκνους και δικαιούχους με ιδιαιτερότητες(αναπηρία, μητρότητα), είναι επιβεβλημένη.

Η πρόταση νόμου των Οικολόγων με σκοπό να βελτιώσει τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα τον περί Κοινωνικών Παροχών νόμου, υπερ. των ληπτών του ΕΕΕ, η οποία εκκρεμεί από τον Ιανουάριο ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, πρέπει άμεσα να προωθηθεί!

Οι στοχευμένες αυτές τροποποιήσεις και ρυθμίσεις θα φέρουν πραγματική ευημερία στις οικονομικές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και σίγουρα θα βελτιώσουν όχι μόνο τους δείκτες αλλά την πραγματική ζωή των συμπολιτών μας.