Με 36 ψήφους υπέρ και 2 αποχές, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε εχθές τους κανονισμούς με τους οποίους καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης, καταβολής και παρακράτησης των εισφορών για σκοπούς του Γενικού Συστήματος Υγείας και τους κανονισμούς με τους οποίους καθορίζεται η συμπληρωμή, η μέγιστη συμπληρωμή, η συνεισφορά Ι και η συνεισφορά ΙΙ, που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας κατά τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης  σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι επαγγελματικές τάξεις που διεκδικούν δικαιώματα – τα οποία είναι σεβαστά – προσπαθούν να αλλάξουν τον νόμο και το πλαίσιο, ενώ τα κόμματα, παρόλο ότι είχαν διαφορετικές πολιτικές θέσεις, δεν τροποποίησαν τον νόμο για το ΓεΣΥ. «Θα δεχθούμε λογικές απαιτήσεις σε ανεκτές υπερβάσεις όμως θα πρέπει να ακολουθήσει ο καθορισμός των κατηγοριών των δικαιούχων, με κανονισμούς ώστε το κοινοβούλιο να εξασκεί το ρόλο του».

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τιμήσαμε την άτυπη συμφωνία κομμάτων για μη υποβολή τροποποιήσεων στη νομοθεσίας, ώστε το Γενικό Σχέδιο Υγείας να προχωρήσει απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις. Όμως πλέον θεωρούμε καθήκον μας να παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους κανονισμούς που διέπουν το ΓεΣΥ και όπου κρίνεται ότι αυτοί χρήζουν βελτίωσης, θα προβαίνουμε σε εποικοδομητικές και χρήσιμες παρεμβάσεις.