Μπορεί το θέμα των διαβατηρίων να έχει και πάλι ξεχαστεί στην Κύπρο και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης ,των μέσων ενημέρωσής των πολίτων και των κομμάτων να έχει στραφεί σε αλλά θέματα, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε για τους ξένους οργανισμούς και τα κράτη, που φαίνεται να το επαναφέρουν δυναμικά. 

Οι Ευρωπαϊκές πιέσεις για κατάργηση των προγραμμάτων προσέλκυσης επενδυτών έναντι «χρυσής βίζας» ή «χρυσού διαβατηρίου» συνεχίζονται αυτή τη φορά από την ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) η οποία προστέθηκε στην λίστα με τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη που στηρίζουν την άποψη αυτή.

Όλοι αυτοί θεωρούν πως τα εν λόγω προγράμματα εγκυμονούν κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και τη φοροδιαφυγή, ενώ η απόφαση που λαμβάνει ένα κράτος – μέλος για τη χορήγηση διαβατηρίου ενδέχεται να επηρεάσει ή να εκθέσει και την Ε.Ε.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών απαιτούμε να υπάρξει άμεσα διαφάνεια στο πάρε – δώσε της Κυβέρνησης (και άλλων) με τους επενδυτές, τους μεσάζοντες και τους άλλους εμπλεκόμενους. Η πρόταση Νόμου που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σχετικά με τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα αλλά και σε ό,τι αφορά τα γραφεία που κάνουν αυτή τη δουλειά και τις επενδύσεις, είναι «μονόδρομος» για τη Βουλή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στη Βουλή , από όλα τα κόμματα, ακόμα κι από αυτά που στο δημόσιο διάλογο κατέκριναν τους χειρισμούς της. 

Η πολιτική απόδοσης κατά χάριν υπηκοοτήτων, χρήζει εισαγωγής ασφαλιστικών δικλίδων μέσω κανονισμών, προκειμένου να υπάρχει έλεγχος και περιορισμός.