Θεωρούμε θετική εξέλιξη την επιστροφή της κας Λουτ στην Κύπρο και την προσπάθεια που καταβάλλει για επανέναρξη των συνομιλιών.

Θυμίζουμε ότι ήταν ο κατοχικός ηγέτης που ήγειρε ένσταση στην προγραμματισμένη για τις αρχές Αυγούστου επιστροφή της κας Λουτ στην Κύπρο.

Θυμίζουμε στην κα Λουτ και στον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι δεν μπορούν οι “όροι αναφοράς” να μην περιλαμβάνουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ένα από αυτά – το 550- απαιτεί την παράδοση της πόλης στους κατοίκους της.

Συνεπώς δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από τον ΟΗΕ η κλιμακούμενη προσπάθεια της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος να εποικήσει την Αμμόχωστο