Με λύπη διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018 επιβάλει στους γονείς των παιδιών κάτω των 6 χρόνων να αναλάβουν με δικά τους έξοδα την τοποθέτηση κατάλληλου παιδικού ή ανυψωτικού καθίσματος σε σχολικό λεωφορείο ή σε λεωφορείο που έχει μισθωθεί για σχολική εκδρομή.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας ερμηνεύει την πρόσφατη τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 2018 (Ν. 116 (Ι) / 2018) κατά τρόπο που μεταφέρει την ευθύνη για τοποθέτηση κατάλληλου παιδικού ή ανυψωτικού καθίσματος για παιδιά κάτω των 6 χρόνων , παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Μεταφορών, ότι την ευθύνη αυτή θα την είχαν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων.

Η διευθέτηση που είχαν οι Βουλευτές υπόψη τους ήταν ότι τα σχολεία θα ζητούσαν μέσω των συμβολαίων με εταιρείες ή μεμονωμένων λεωφορειούχων, να αναλάβουν την τοποθέτηση των κατάλληλων παιδικών ή ανυψωτικών καθισμάτων.

Όπως έχει διατυπωθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, οι γονείς θα πρέπει να μπαίνουν σε επιπλέον έξοδα ή ταλαιπωρία.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών υποστηρίζει ότι κάθε παιδί κάτω των έξι χρόνων, όπως και κάθε παιδί με αναπηρία, πρέπει να μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες των σχολικών μονάδων χωρίς να επιμορφώνονται οι γονείς με ιδιαιτέρα έξοδα ή ταλαιπωρία.

Περιμένουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα τροποποιήσει άμεσα την εγκύκλιο του κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα στους γονείς και έγκαιρα, ώστε να προλάβει τις οποίες μισθώσεις λεωφορείων από τις σχολικές μονάδες.