Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έχουμε λάβει καταγγελίες από τους κάτοικους Ιδαλίου για παραβίαση του διατάγματος σχετικά με το ασφαλτικό εργοστάσιο της εταιρείας CYFIELD στη βιομηχανική περιοχή Γερίου (που γειτνιάζει με οικιστική περιοχή και δημοτικό σχολείο στο δήμο Ιδαλίου), το οποίο λειτουργεί παράτυπα αγνοώντας το διάταγμα αναστολής της λειτουργίας του που εκδόθηκε από το δικαστήριο τον Φεβρουάριο 2022.

Αυτό που διαπιστώθηκε μέσα από τη διερεύνηση των καταγγελιών, είναι η χρήση δύο κλειστών δεξαμενών/ντεπόζιτων (tanks), αποθήκευσης υγρής ασφάλτου (κατρά). Την διεργασία παραδέχεται σε επιστολή του ημερομηνίας 6/6/2023 το Τμήμα Περιβάλλοντος. Από το λέβητα που διατηρεί σε υγρή κατάσταση την άσφαλτο διαπιστώνεται συχνή εκπομπή αέριων ρύπων.

Ο Γραμματέας της Επαρχιακής  Επιτροπής Λευκωσίας κ. Γιώργος Περδίκης, επισκέφθηκε την περιοχή του εργοστασίου και διαπίστωσε το μέγεθος του προβλήματος.

Η χρήση λέβητα για ορισμένα χρονικά διαστήματα είναι αναπόφευκτη και κατ’ επέκταση η εκπομπή ρύπων από το λέβητα όταν γίνεται αισθητή προκαλεί τις αντιδράσεις των κατοίκων, καθώς προκαλεί οχληρία, έντονη δυσοσμία και εκπομπή σωματιδίων ασφάλτου που είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την υγεία.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η ίδια εταιρεία έχει καταλάβει δημόσια οδό και την έχει εντάξει στον αποθηκευτικό χώρο του εργοστασίου ενώ διαπιστώθηκε ότι σε παρακείμενο μικρό λόφο έχει συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες από μπάζα, μπετόν και ασφαλτικά απόβλητα. Το τεμάχιο που αποτελεί κρατική ιδιοκτησία έχει μετατραπεί σε ένα βουνό από ασφαλτικά απόβλητα.

Εμείς, με τη σειρά μας έχουμε αποστείλει επιστολές στους αρμόδιους φορείς, ώστε να επέμβουν και να εφαρμόσουν άμεσα τη δικαστική απόφαση. Οι καταγγελίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Για πόσα χρόνια ακόμα θα ζουν οι κάτοικοι σε ένα περιβάλλον όπου ο καθαρός αέρας θεωρείται πολυτέλεια;