Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει επανειλημμένως εγείρει το θέμα της παράνομης πώλησης και χρήσης βιοκτόνων και ποντικοφαρμάκων, αφού θεωρείται άκρως επικίνδυνο για ανθρώπους και ζώα.

Μετά από την παραδοχή του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν παρουσιαστεί περιστατικά με δηλητηριάσεις ανθρώπων, με την σοβαρότερη περίπτωση κατανάλωσης ποντικοφαρμάκου από παιδί στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, επαναφέρουμε το θέμα αυτό, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.

Πολλές συσκευασίες ποντικοφαρμάκων, φέρουν την μορφή παιδικών σνακς ή γλυκών, κάτι που είναι ακόμα πιο ελκυστικό και συνάμα επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Ήδη, μετά από συνεχείς πιέσεις των βουλευτών του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το Τμήμα Γεωργίας έχει προχωρήσει σε καταγγελίες προσώπων που προμηθεύουν την αγορά, με αυτά τα παράνομα και επικίνδυνα δηλητήρια. Το υπουργείο Γεωργίας πρέπει να συνεχίσει τις καταγγελίες μέχρι την εξάλειψη ή και σημαντική μείωση του φαινομένου, αναπτύσσοντας παράλληλα, μια διαφορετική κουλτούρα όσο αφορά την καταπολέμηση των «επιβλαβών».

Έτσι λοιπόν, καλούμε τους γονείς και όσους έχουν κατοικίδια, να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και συγχρόνως εάν αντιληφθούν πως πωλούνται ή χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα τέτοια προϊόντα, άμεσα πρέπει να το καταγγέλλουν στον Κλάδο Αγροχημικών και Ζωοτροφών του Τμήματος Γεωργίας, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες, όπως προνοεί ο νόμος.

Η υγεία και ασφάλεια των πολιτών είναι πρώτιστης σημασίας για εμάς. Δηλητήρια και άλλες επιβλαβείς ουσίες, πρέπει να εξαφανιστούν από τα καταστήματα, τις αποθήκες, τις αυλές, τους πάγκους των νοικοκυρών.