Στις 25 Ιουνίου γιορτάζεται η μέρα υπογραφής της σύμβασης του Άαρχους, που υιοθετήθηκε το 1998 και θεσμοθετεί την Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τα Περιβαλλοντικά Θέματα.

Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ το 2001 και έχει επικυρωθεί μέχρι σήμερα από 39 χώρες, με την Κύπρο να την επικυρώνει το 2003. Η Σύμβαση του Άαρχους προωθεί την προστασία , τη διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και εξασφαλίζει την αειφόρο και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη.

Σε δηλώσεις της η κα. Αλεξία Σακαδάκη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρει πως: «Δυστυχώς διαφαίνεται πως είναι ακόμα μια συμφωνία που φαίνεται να παραβιάζει επανειλημμένως η υφιστάμενη κυβέρνηση, με πιο επίκαιρη την άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να δώσει στη δημοσιότητα το αναθεωρημένο τοπικό σχέδιο για τον Ακάμα, αποκρύπτοντας σημαντικές περιβαλλοντικές πληροφορίες από τους πολίτες.

Η αναφορά στον Ακάμα δεν είναι τυχαία, εφόσον αποτελεί ένα φυσικό πλούτο με μοναδικά περιβαλλοντικά στοιχεία και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως η κυβέρνηση σπεύδει να τα καταστρέψει χωρίς αιδώ.

Η σύμβαση του Άαρχους προστατεύει τους πολίτες και τους δίνει δικαιώματα έναντι κυβερνήσεων που λειτουργούν απολυταρχικά. Το παράδοξο είναι πως η ίδια κυβέρνηση που εγκληματεί περιβαλλοντικά, διατείνεται διεθνώς πως αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην περιοχή, έτοιμη δήθεν να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο».