Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επιμένουμε σε μία διεθνή διάσκεψη και όχι σε μία πενταμερή, όπως αυτή της Γενεύης τον περασμένο Ιανουάριο.

Δυστυχώς η πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη κινείται μέσα στο πλαίσιο της περασμένης Γενεύης, δηλαδή μιλούμε και πάλι για πενταμερή διάσκεψη και όχι για μια διεθνή διάσκεψη, όπως ήταν η πάγια θέση της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας και του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προφασίζεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να δικαιολογήσει την αποτυχία του και την αποδοχή εκ μέρους του της πάγιας τουρκικής θέσης για πενταμερή διάσκεψη.

Επιβάλλεται να επανέλθουμε στην πάγια θέση μας για διεθνή διάσκεψη με την ενεργό συμμετοχή των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια τέτοια διεθνή διάσκεψη πρέπει να είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Από την άλλη δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σωστά έθεσε σε προτεραιότητα το κεφάλαιο της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων. Αλλά άργησε πολύ. Αυτή η όψιμη στάση του Προέδρου Αναστασιάδη δεν πείθει φίλους και εχθρούς και δίνει την ευκαιρία σε ορισμένους Κύπριους πολιτικούς ηγέτες να το παίζουν Άιντε και να προτείνουν διάφορες μεσολαβητικές προτάσεις. 

Η πρόταση του θα έπρεπε να είχε τεθεί πριν τη διάσκεψη της Γενεύης.

Εάν είχε τεθεί από τότε και σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή από εκείνη τη διάσκεψη των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως να μην είχαμε φτάσει σήμερα σε αυτήν την τελματώδη κατάσταση.