Ψήφισμα, σε συνέχεια των προτάσεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ενέκρινε χθες το Ευρωκοινοβούλιο, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για μεταρρύθμιση των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, στις 30 Απριλίου 2022, ενέκρινε 49 προτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται περισσότερα από 300 μέτρα σε 9 θεματικούς τομείς, τα οποία στηρίχθηκαν σε 178 συστάσεις από τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών, τη συνεισφορά των Εθνικών Ομάδων Πολιτών, σε ιδέες από την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία, και 43.734 εισηγήσεις σχετικά με 16.274 ιδέες που καταγράφηκαν στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Η βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου, συμμετείχε στην ομάδα εκπροσώπησης της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη Διάσκεψη, και συγκεκριμένα, στην Ομάδα Εργασίας για την «Κλιματική αλλαγή/Περιβάλλον», συμβάλλοντας στη διαμόρφωση προτάσεων που πραγματεύονται, μεταξύ άλλων, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τη μετάβαση σε μία πράσινη, κυκλική οικονομία και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η κ. Ατταλίδου ανέφερε πως «χαιρετίζουμε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, αναφορικά με τις προτάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Είναι ένα θετικό βήμα και τονίζουμε πως τασσόμαστε υπέρ της αναθεώρησης των Συνθηκών της Ε.Ε. βάσει των προτάσεων της Διάσκεψης. Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε να υιοθετούνται εισηγήσεις μας για θέματα που αφορούν τα νησιωτικά κράτη-μέλη, όπως είναι η Κύπρος και που σχετίζονται με θέματα όπως η βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας καθώς και την ενσωμάτωση “πράσινων” υποδομών στα αστικά τοπία.

Συνεχίζοντας η κ. Ατταλίδου τόνισε πως «παράλληλα με μια ισχυρή δημοκρατική εκπροσώπηση, οι πολίτες καλούνται να συμμετέχουν πιο ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε μια πιο ανθεκτική Ευρώπη, που θα ενεργεί για βιώσιμες αλλά και κοινωνικές πολιτικές με αποτέλεσμα να καταπολεμούνται οι ανισότητες μεταξύ των χωρών και των ανθρώπων».