Στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Εμπορίου της Βουλής συζητήθηκε η πρόταση νόμου του κ. Περδίκη περί Εταιρειών που αφορά στο ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης. Η πρόταση αυτή είχε κατατεθεί προ πολλού από τον βουλευτή κ. Κουτσού, από το 2016 συγκεκριμένα. Ο σκοπός της πρότασης αυτής στοχεύει στην προστασία των εταιρειών από αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν οι τράπεζες σχετικά με το διορισμό Διαχειριστή/Παραλήπτη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Διαχειριστή / Παραλήπτη, κάθε χρόνο κλείνουν 150 εταιρείες λόγω των αθέμιτων πρακτικών που εφαρμόζουν οι τράπεζες στο θέμα του διαχειριστή /παραλήπτη.  Οι διαχειριστές διορίζονται από τις τράπεζες και στις πλείστες των περιπτώσεων, αυτοί συμπεριφέρονται ως εκκαθαριστές, ξεπουλώντας ουσιαστικά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Ο θεσμός του Παραλήπτη/Διαχειριστή εξελίσσεται σε Αττίλα για τις εταιρείες.  

Όλοι συμφωνούν πως υπάρχει πρόβλημα με την νομοθεσία ως έχει σήμερα, υπάρχει όμως διαφωνία για το πώς να διορθωθούν τα κακώς έχοντα στη νομοθεσία.

Η πρόταση νόμου θα επιτρέψει στις εταιρείες να προσφεύγουν στο δικαστήριο για να ελέγχεται εάν ο διορισμός του Διαχειριστή/Παραλήπτη έγινε σύμφωνα με τη σύμβαση. Να ελέγχεται δηλαδή ότι αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται ως τελευταίο μέτρο από τις τράπεζες. 

Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής εμπορίου της βουλής συμφωνεί όπως η πρόταση νόμου προωθηθεί στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί.

Το επιθυμητό  θα ήταν να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που να αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα της διαχείρισης μιας προβληματικής εταιρείας. Μέχρι τότε όμως οφείλουμε με άμεσες και απλές ρυθμίσεις να προστατεύσουμε τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν ή που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες.