Τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, μερικά εκ των οποίων στερούνται λογικής και επιστημονικής επεξήγησης, σε συνδυασμό με τις σοβαρές ελλείψεις στα σχέδια στήριξης οδηγούν εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πρόθυρα μια ολοκληρωτικής καταστροφής και καταδικάζουν χιλιάδες εργαζόμενους σε μακροχρόνια ανεργία.

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών αντιλαμβάνεται την ανάγκη να ληφθούν αυξημένα μέτρα για αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αλλά την ίδια ώρα χρειάζεται να λαμβάνονται μέτρα ανάλογης υποστήριξης του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ταλαιπωρημένη ψυχολογία των συμπολιτών μας.

Μόνο μια σωστή και ισορροπημένη διαχείριση της κρίσης μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για σταδιακή ανάκαμψη μετά το πέρας της πανδημίας.

Ο τόπος έχει ανάγκη από ένα σχέδιο σωτήριας και όχι επιμέρους κινήσεις. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της κρίσης, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τον ελλειμματικό σχεδιασμό.