Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος όσα ακούστηκαν για το έργο στο Πέρα Πεδί ήταν εξόχως διαφωτιστικά τόσο για την περιβαλλοντική καταστροφή που συνεπάγεται όσο και για το βαθμό εμπλοκής της οικογένειας του Προέδρου Αναστασιάδη.

Βάσει λοιπόν όσων η ίδια η εταιρεία παραδέχτηκε, είναι εμφανής η ανάγκη εκπόνησης νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού οι παράμετροι που αναφέρονται στην υπάρχουσα, αποκλίνουν σημαντικά από το πλάνο της εταιρείας για το μέγεθος των εργασιών και τον αριθμό του προσωπικού. Προφανώς οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτές τις παραμέτρους, αλλάζει και τις περιβαλλοντικές συνέπειες του έργου.

Ως προς την υπόθεση με το περίφημο “αρκάτζι” του Προέδρου Αναστασιάδη και το οποίο τυπικά ακόμη δεν έχει διαχωριστεί από τα υπόλοιπα οικογενειακά τεμάχια, κατά ομολογίας της εταιρείας αγοράστηκε από την οικογένεια Αναστασιάδη, μολονότι δεν απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του έργου. Η ίδια μάλιστα η εταιρεία κάνει λόγο για πλεονάζον κεφάλαιο, που επενδύθηκε σε γειτονικά τεμάχια, τα οποία όμως -τυχαίως-ανήκαν στην οικογένεια Αναστασιάδη και του ιδίου μη εξαιρουμένου (τουλάχιστον τυπικά). Το γεγονός όμως πως εν γνώσει της η εταιρία αγόραζε περιουσία της οικογένειας -και του ίδιου- του Προέδρου της Δημοκρατίας προφανώς εγείρει ηθικό ζήτημα.

Ουσιαστικά βρισκόμαστε εκεί που ξεκινήσαμε πριν δεκαπέντε μέρες. Θεωρεί κάποιος πως η δικαιολογία για “επαρκή χώρο παραπλεύρως της επένδυσης” πείθει τον οποιοδήποτε νοήμονα πολίτη;