Μόλις με δυο από τις 16 συστάσεις που έκανε η Ομάδα Κρατών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (GRECO), συμμορφώθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως αναφέρεται σε έκθεση της GRECO, η Κύπρος συμμορφώθηκε πλήρως με δυο συστάσεις της, οκτώ συστάσεις της εφαρμόστηκαν εν μέρει, ενώ έξι συστάσεις της δεν εφαρμόστηκαν καθόλου.

Η ολιγωρία και ο «ωχαδερφισμός» κρατούν ακόμη το νησί μας στις τελευταίες θέσεις της Ομάδας Κρατών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, σε σχέση με το ποσοστό συμμόρφωσης στις υποδείξεις της.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών μέσα από τις δράσεις και το έργο του έχει αγωνιστεί ενάντια στα φαινόμενα διαφθοράς στην Κύπρο.

Με δεδομένο ότι οι συστάσεις της GRECO δεν είναι προαιρετικές και πως η Κυβέρνηση, οι βουλευτές κι οι άλλες αρχές πρέπει να δείξουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υλοποιώντας πλήρως τις συστάσεις της GRECO, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχίζει μέσα από τη δράση του και το κοινοβουλευτικό του έργο προς την ίδια κατεύθυνση για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ουδείς εκ των θεσμών για εμάς μπορεί να θεωρηθεί «ιερή αγελάδα», ούτε δικαιούται να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, όταν ένα Κράτος δίκαιου ταλαιπωρείται με σκάνδαλα διαπλοκής και διαφθοράς.