Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε δίκαια τα αιτήματα των Προσοντούχων Αδιόριστων Εκπαιδευτικών απασχολούμενων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και των Εκπαιδευτών Επιμορφωτικών Κέντρων.

Θεωρούμε πως τα ΚΙΕ και οι εργαζόμενοι σε αυτά εκπαιδευτικοί, χρήζουν ουσιαστικής στήριξης από το κράτος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συνέχιση αυτού του καθεστώτος εργοδότησης που μειώνει την επαγγελματική υπόσταση αυτών των εκπαιδευτικών. 

Από την πλευρά μας λοιπόν, θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις δίκαιες αυτές διεκδικήσεις, που ως αποτέλεσμα θα έχουν την αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.